Alle kan Leje Lindbjerg forsamlingshus.

Ansvaret for forsamlingshuet påhviler lejeren af forsamlingshuset.

Ved afholdelse af arrangementer, hvor børn opholder sig ude på vejen, bedes de gule skilte, hvorpå der står “legende børn” sættes op ude på vejen.

Særligt vedrørende ungdomsfester:
Ønskes huset benyttet til afholdelse af ungdomsfester, kan dette kun ske hvis lejeren af forsamlingshuset er medlem af Lindbjerg Forsamlingshus og er fyldt 25 år. Endvidere skal der være minimum én voksen pr. 10 deltagere.

Har du spørgsmål eller vil du gerne leje forsamlingshuset, er du mere end velkommen til at kontakte Kristina Hønning

på telefon:  23275777 eller mail: kontakt@lindbjerg-forsamlingshus.dk

Vi glæder os til at byde dig og dine gæster velkomne i Lindbjerg Forsamlingshus.

Vores sponsorer

Lindbjerg forsamlingshus – Skovvej 1 – Lindbjerg – 8930 Randers NØ – Tlf. 86 44 22 82

EU, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, LAG-Randers og Randers Kommune har deltaget i finansieringen af projektet.