Historie

Lindbjerg forsamlingshus som vi kender det i dag er opført i 1935.

Før 1935 havde man et mindre hus i Lindbjerg. En af byens aktive borgere på den tid, Lærer Mortensen gjorde bl.a. meget i dilettant. Det gamle hus var derfor blevet for småt og der var brug for et nyt og større hus til byens aktiviteter.

I 1935 stiftede byens borgere interessentselskabet ”Lindbjerg Forsamlingshus” hvis formål var at erhverve en grund af gårdejer Peder Pedersen Koch, Lindbjerg og opføre et forsamlingshus. Huset skulle bruges som foredragssal, gymnastiksal og til sammenkomster for interessentselskabet. Desuden skulle forsamlingshuset også kunne udlejes til ikke interessenter.

Til at lede selskabet blev der valgt en bestyrelse der skulle bestå af 5 medlemmer. 2 af medlemmerne skulle bo i selve Lindbjerg by, 2 skulle være udflyttere under Lindbjerg og det sidste medlem kunne frit vælges.

Det nye forsamlingshus opføres i 1935 på adressen Skovvej 1, Lindbjerg efter tegninger af arkitekt Sørensen, Hadsten til en pris af 14000 kr.

I starten blev huset flittigt brugt til fysiske aktiviteter såsom gymnastik, badminton og dans. Fra sidst i trediverne til i midt i fyrrene var der en klub for de unge i Lindbjerg – her lærte de bl.a. at danse lancier. Gennem årene har huset været et godt samlingspunkt for borgerne i Lindbjerg – der er blevet spillet dilettant, revy, afholdt andespil, juletræsfester for børnene og afholdt rigtige mange gode høstfester mm.

Huset er løbende blevet vedligeholdt og moderniseret. Senest (sommeren 2009) er køkkenet ombygget til et moderne godkendt ”storkøkken”.  (se projekter).

I 2017 blev Lindbjerg forsamlingshus så lavet om. Så det ikke længere er et interessentselskab, men er blevet en forening istedet for. Det gør det nemmere at få støtte ude fra til nye projekter.

CVR nr: 33283873

Vores sponsorer

Lindbjerg forsamlingshus – Skovvej 1 – Lindbjerg – 8930 Randers NØ – Tlf. 86 44 22 82

EU, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, LAG-Randers og Randers Kommune har deltaget i finansieringen af projektet.