Opslagstavlen

LINDBJERG
FORSAMLINGSHUS
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 16.03.2023 kl. 19.00
I FORSAMLINGSHUSET

DAGSORDEN:

1. Valg af stemmetæller og dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag:

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
• Kristina Hønning (modtager genvalg)
• Mikkel Rosendahl (modtager genvalg)
• Bjarne Jensen (modtager genvalg)
• Suppleant Ane Nielsen (modtager genvalg)

6. Valg af regnskabskontrollant og regnskabskontrollant
suppleant.
• Gerda Blumensaat (modtager genvalg)
• Suppleant Gitte Deleuran (modtager genvalg)

7. Eventuelt.

Venlig hilsen
Lindbjerg Forsamlingshus

 

Oversigt over arrangementer i Lindbjerg Forsamlingshus 2023

Fællesspisning: fredag d. 17. februar kl. 18.00
Forsamlingshuset slår dørene op til årets første fællesspisnings arrangement. Bestyrelsen er værter.

Generalforsamling: torsdag d. 16. marts kl. 18.00/19.00
Forsamlingshuset er vært ved fællesspisning kl. 18.00. Generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Husk tilmelding til spisning, men ikke til generalforsamlingen.

Randers Teaters forsamlingshusturné i Lindbjerg Forsamlingshus: lørdag d. 18. marts kl. 16.00
Randers Teater ligger vejen forbi forsamlingshuset med forestillingen Soulmates. Efter forestillingen er der mulighed
for fællesspisning. Obs: der er begrænset antal billetter til forestillingen og fællesspisning.

Storbededagsvandring: torsdag d. 4. maj kl. 18.30

Storbededagsvandring i vores naturskønne lokalområde. Efter gåturen vil der blive serveret varme hveder i huset.

 

 

Fællesspisning: fredag d. 26. maj kl. 18.00

Som noget nyt i år, ønsker bestyrelsen at inddrage medlemmerne mere i forsamlingshusets drift. Det er bestyrelsens
forhåbning, at nogle medlemmer vil have lyst til og mod på at være værter ved fællesspisning.

Sankthansaften: lørdag d. 24. juni kl. 18.00
Forsamlingshuset tænder op i grillen – måske er maden hjemmebragt eller tilkøbt gennem Slawteren i Tørring. Efter
fællesspisning samles vi om Sankthansbålet.

Fællesspisning: fredag d. 25. august kl. 18.00
Som noget nyt i år, ønsker bestyrelsen at inddrage medlemmerne mere i forsamlingshusets drift. Det er bestyrelsens
forhåbning, at nogle medlemmer vil have lyst til og mod på at være værter ved fællesspisning.

Arbejdsdag med morgenmad: lørdag d. 16. september kl. 8.00
Vi mødes til rundstykker og kaffe, hvorefter vi går i gang med de forskellige gøremål i og omkring huset.

Høstfest: lørdag d. 14. oktober kl. 18.00
Høsten er kommet i hus og det skal fejres med et brag af en fest!

Mortensaften og julebanko: fredag d. 10. november kl. 18.00
Mortensaften som vi kender den: and med diverse tilbehør samt gammeldaws æblekage. Efterfølgende spilles der

 

Lindbjerg forsamlingshus – Skovvej 1 – Lindbjerg – 8930 Randers NØ – Tlf. 86 44 22 82

EU, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, LAG-Randers og Randers Kommune har deltaget i finansieringen af projektet.