Opslagstavlen

Kommende arrangementer i 2021:

 

Generalforsamling 24.06.2021:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 24.06.2021 kl. 19.00

I FORSAMLINGSHUSET

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af stemmetæller og dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag:
 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
 • Bjarne Jensen (modtager genvalg)
 • Kristina Hønning (modtager genvalg)
 • Mikkel Rosendahl (modtager genvalg)
 • Suppleant (Ane Læbro Nielsen stiller op)
 1. Valg af regnskabskontrollant og regnskabskontrollant suppleant.
 • Gerda Blumensaat (modtager genvalg)
 • Suppleant Gitte Deleuran (modtager genvalg)
 1.  

  Venlig hilsen

  Lindbjerg Forsamlingshus

 

 1. Juni Kl. 18:00

Sankthansaften: Forsamlingshuset tænder grillen og sælger drikkevarer. Nærmere info følger. Vi samles til en festaften i anledningen af midsommeren.

 1. Oktober Kl. 18:00

Lindbjerg byfest: Kom til et brag af en fest i vores dejlige hus.

 1. November Kl. 18:00

Mortensaften: Denne aften afholdes årets mortensaften arrangement samt banko.

 1. November Kl. 14:00

Juletræstænding: Byens juletræ tændes foran vores Forsamlingshus.

 

Sæt kryds i kalenderen de følgende dage og vær med til nogle hyggelige arrangementer i vores skønne Forsamlingshus i 2021.

Nærmere info om arrangementerne kommer løbende.

Vi forbeholder os retten til at ændre i arrangementer og tidspunkter.

Lindbjerg forsamlingshus – Skovvej 1 – Lindbjerg – 8930 Randers NØ – Tlf. 86 44 22 82

EU, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, LAG-Randers og Randers Kommune har deltaget i finansieringen af projektet.