Opslagstavlen

Kommende arrangementer i 2018:

 

Store Bededagsvandring: 26. April pris  for deltagelse 25kr, tilmelding til Kristina Hønning

TEMA AFTEN: Denne 1. aften ud af 3 tema aftner vi afholder i år. Denne aften vil temaet være Førstehjælp hvor man vil blive lært i basal førstehælp og brug af hjertestarter.

Sank Hans Aften / grill aften: 23. Juni klokken 18:00 pris for deltagelse vil være omkring en 100kr. Tilmelding til Kristina Hønning.

TEMA AFTEN: Denne 2. aften ud af 3 tema aftner vi afholder i år. Denne aften vil temaet være Yoga, hvor vi vil få besøg af byens yoga ekspert.

Arbejdsdag: 15. september Mødes vi og hjælpes ad med en masse små gør det selv projekter i og omkring forsamlingshuset. Der vil til at starte med være rundstykker og kaffe til de frem mødte og senere vil grillen blive tændt og så hygger vi til sidst.

HØSTFEST: 6. Oktober Årets store begivendehed “høstfesten” bliver igen i år et brag af en fest. Temaet bliver offenliggjort senere. Så sæt allerede kryds i kalenderen nu! 😀

TEMA AFTEN: 23. Oktober. Den sidste tema aftens for i år, der vil temaet blive selvforsvar. Så går du rundt og tænker “det lyder bare fedt” så mød op til en lærerig aften.

Julebanko og fællesspisning: 9. November Årets sidste arrangement. Fællesspisning og så det store julebanko, med rigtig mange gode gevinster at vinde.

Lindbjerg forsamlingshus – Skovvej 1 – Lindbjerg – 8930 Randers NØ – Tlf. 86 44 22 82

EU, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, LAG-Randers og Randers Kommune har deltaget i finansieringen af projektet.