Opslagstavlen

Datolagte arrangementer i 2016:

Generalforsamling: 01. Marts

Store Bededagsvandring: 21. April

Sank Hans Aften / grill aften: 25. Juni

“Høstfest” 8. Oktober

 

Julebanko og fællesspisning: 6. December

Lindbjerg forsamlingshus – Skovvej 1 – Lindbjerg – 8930 Randers NØ – Tlf. 86 44 22 82

EU, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, LAG-Randers og Randers Kommune har deltaget i finansieringen af projektet.